Hoa Nguyen (Henry)

Feb 18, 2021

2 min read

Tiễn năm cũ & Chúc năm mới bình an!

Photo by HyggeLab Concept on Unsplash

Năm cũ

Tết, tết, tết đến rồi

Lẵng lặng 365, tết rồi cũng đến

Nghe rỗng rang như lòng giếng

Nhân thế tình tang,

Triệu chiếc khăn tang

Thế giới tang hoang

Nguyệt quế thiên đàng

Héo úa

Tiếng gió reo vui

Lác đác lá rơi một chút phận người

Thương áo trắng áo xanh cười gượng

Chút niềm riêng

Vò võ

Bóng mây trôi

Soi bóng nước

Nhẹ như tơ trời

Khắc khoải cánh chim

Sương vinh gió nhục hằng hà sa

Gạch đá vô thường vô úy thân

Thập phương nhất chúng vô nhất vật

Như huyễn, trần lao hóa cảnh đài

Mượn cánh hoa trời gieo lạc địa

Sơn hà thủy tú

Bóng trăng trôi

हूँ

Đón năm mới

Ngày cuối năm vui

Giòn tan cười nói

Pháo hoa rực rỡ

Chào đón

Một

Xuân tình

Rung rinh tiếng sấm khai vận mới

Việt Nam vụt sáng

Bừng tỏa hào quang tiếng hổ gầm

Phấn tấn

Tinh tiến

Mới hay,

Mai vàng đã trải mấy đông

Sương pha gió giật, tâm không lụy phiền

Mặc tình nhân thế đảo điên

Đề hồ pháp vị nhân duyên tuyệt trần

Chúc mọi người vui vẻ, bình an và nhiều may mắn!

I love to tell stories. My stories cover issues in digital economy, content creation and sometimes, data science.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.